/Files/photogallery/проблемні теми вчителів 2020 - 2025.jpg

/Files/photogallery/проблемні теми вчителів 2020 - 20251.jpg

/Files/photogallery/проблемні теми вчителів 2020 - 20252.jpg


Методична робота

Проблема над якою працює Горбаківський

НВК "ДНЗ - ЗОШ І-ІІІ ст."

на 2018 – 2023 роки

«Створення позитивного іміджу НВК шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій через формування конкурентноспроможної особистості»


МАСОВІ ФОРМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ


РІКФОРМА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
2019Науково-теоретична конференція «Створення позитивного іміджу НВК шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій через формування конкурентноспроможної особистості»
2021Педагогічні читання «Створення освітнього середовища як чинника розвитку особистості школяра»
2022Науково-практична конференція «Професійна компетентність вчителя – важлива складова якісної освіти»
2023Підсумкова науково-методична конференція «Створення позитивного іміджу НВК шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій через формування конкурентноспроможної особистості»


І етап

2018-2019 навчальний рік

Організаційно-теоретичний етап

Мета:

Вироблення єдиної системно-комплексної роботи над проблемою, ознайомлення педагогічного колективу з теорією даного питання, визначення напрямів роботи.

Зміст роботи:

1. Анкетування педагогічного та учнівського колективів, батьків з проблемної теми «Створення позитивного іміджу НВК шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій для формування конкурентноспроможної особистості».

2. Виявлення питань для вивчення, висвітлення, виділення досвіду з цієї
теми. Виявлення рівня обізнаності педколективу із проблеми.

3. Ознайомлення педколективу з теорією даного питання. Теоретичний
семінар «Імідж сучасного вчителя».

4. Складання планів самоосвіти вчителів.

5. Вироблення єдиної системно-комплексної роботи над проблемою через
ШМО вчителів-предметників.

6. Опрацювання вимог нового Державного стандарту базової середньої освіти.

7. Створення бази даних в робочих планах, папках вчителів, класних
керівників, картотеки досвіду роботи в бібліотеці з проблемного
питання.

Оперативні наради:

1. Особливості роботи педколективу над науково-методичною проблемою в поточному навчальному році.

2. Засоби та основні напрямки методичної роботи школи в поточному навчальному році щодо реалізації науково-методичної проблеми.

3. Цілеспрямована робота класного керівника як інструмент та мотив розвитку особистості школярів, що вимагають особливої уваги.

Методична робота з педкадрами:

 1. Діагностування професійного рівня педагогічного колективу.

 2. Діагностика іміджу сучасного вчителя.

 3. Науково-теоретична конференція «Створення позитивного іміджу НВК шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій через формування конкурентноспроможної особистості»

Тематика педагогічних рад:

 1. Імідж навчального закладу (НЗ): формування та перспективи. Зовнішній та внутрішній імідж закладу. Роль учасників НВП у створенні іміджу НВК

 2. Створення моделі конкурентноспроможної особистості та шляхи її формування.

Очікувані результати:

 • вироблення педагогічним колективом спільного бачення перспектив, визначення і формування місії школи, її термінових та перспективних цілей, складання планів діяльності;

 • аналіз сформованої шкільної культури з її системою цінностей;

 • виявлення очікувань основних «клієнтів» школи – учнів і їхніх батьків;

 • розробка загального стилю (зовнішніх атрибутів освітнього закладу й етики педагогічної взаємодії);

 • створення оптимістичного настрою і доброзичливого мікроклімату у вчительському та дитячому колективах;

 • пропаганда культу колективних традицій, проведення «сімейних» свят;

 • постійний саморозвиток колективу, об’єднання спільною справою дитячого, батьківського й учительського колективів;

 • результати, досягнення в діяльності школи (призові місця, перемоги на конкурсах, олімпіадах);

 • наявність яскравої зовнішньої символіки: девіз, прапор, герб, елементи форми в одязі, оновлення власного сайту.

 • Підбір інформаційного матеріалу для розвитку проблемної теми.

 • Вивчення педагогічного досвіду з теми.

ІІ етап

2019-2020 навчальний рік

Активне робота над створенням позитивного іміджу НВК.

Пошук шляхів реалізації проблеми через урок

Мета:

Робота над впровадженням і зміцненням традицій школи серед співробітників, учнів та батьків для створення корпоративного духу

Аналіз ефективності впровадження інноваційних навчально-виховних технологій у напрямку формування конкурентно-спроможної особистості.

Визначення уроку як основного засобу впровадження інноваційних навчально-виховних технологій.

Пошук нових моделей уроків, форм і методів, які забезпечують формування рис конкурентно-спроможної особистості в межах окремого навчального предмету; прийомів активізації пізнавальної діяльності учня. Опрацювання їх для покращення навчальних досягнень учнів. Оцінка та самооцінка напрацювань педагогів. Вибір шляхів удосконалення самоосвітньої роботи вчителів та учнів.

Зміст роботи:

 1. Формування системи стимулів створення позитивного іміджу, що полягає в розробці психологічних, соціальних і економічних механізмів заохочення членів колективу до цього процесу;

 2. Анкетування педагогічного та учнівського колективів, батьків з
  проблемної теми «Урок – догма чи спонукання до розвитку учня».

 3. Виявлення питань для вивчення, висвітлення, виділення досвіду з шляхів підвищення якості уроку.

 4. Поширення усвідомлення педагогами нових вимог до сучасного уроку як засобу розвитку особистості.

 5. Зв’язки з громадськістю (проведення масових заходів):

 • участь у проведенні Дня села

 • святкування Дня незалежності

 • Дні відкритих дверей тощо

 1. Складання планів самоосвіти вчителів на поточний рік.

Оперативні наради:

 1. Мета, зміст і основні напрямки самоосвітньої роботи кожного учителя з реалізації науково-методичної проблеми.

 2. Основні напрямки методичної роботи в поточному році.Тематика педагогічних рад:

 1. Робота над впровадженням і зміцненням традицій школи серед співробітників, учнів та батьків для створення корпоративного духу

 2. Модернізація уроку як засіб розвитку конкурентно-спроможної особистості.

Очікувані результати:

 • Визначення ефективних методик, прийомів формування конкурентноспроможної особистості через урок.

 • Визначення ефективних методик, прийомів формування загальнолюдської культури конкурентно-спроможної особистості через виховну роботу.

 • Створення загального стилю приміщення школи – відповідно до її традицій, особливостей діяльності і фінансових можливостей (оформлення стендів, виставка малюнків, виробів із дерева). Практичне впровадження.

 • Поповнення власного сайту в Інтернеті, як проекту, у ході якого буде формуватись доброзичливий імідж закладу;

 • Активна соціальна реклама, акцент на стабільній діяльності школи, забезпечення регулярних і продуктивних зв’язків із випускниками різних років (традиційні зустрічі випускників);

 • Організація постійного зворотнього зв’язку для аналізу ефективності проведених заходів.

ІІІ етап

2020-2021 навчальний рік

Пошук шляхів реалізації проблеми через удосконалення виховної роботи

Мета: підвищення якості освітніх послуг: внесок школи в розвиток освітньої підготовки учнів, їх вихованості, психічних функцій, творчих здібностей, формування здорового способу життя;

Продовження впровадження нових педагогічних технологій у виховну діяльність школи.

Забезпечення комплексного підходу вирішення завдань освіти у зв’язку з новими «Державним стандартом початкової загальної освіти», «Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти».

Впровадження та широке втілення інновацій педагогів щодо творчого розвитку учнів, набуття ними загально-предметних, здоров’язберігаючих, життєвих компетентностей через реалізацію виховної діяльності школи.

Очікувані результати:

Удосконалення виховної роботи в напрямку формування конкурентно-спроможної особистості.

Оперативні наради:

 1. Донесення цілей і діяльності школи до «споживачів» - батьків, соціальних партнерів, ЗМІ (поновлення сайту новою інформацією, виготовлення буклетів, випуск шкільної газети, участь у громадських заходах;

 2. Основні завдання роботи педколективу на ІІІ етап реалізації проблеми

 3. Розвиток пізнавальної особистості вчителя по інноваційних методах виховання в процесі реалізації проблеми.


Тематика педагогічних рад:

1. Правова освіченість як запорука самореалізації особистості в суспільстві.

2. Вплив виховної роботи на формування властивостей конкурентно-спроможної особистості.

ІV етап

2021-2022 навчальний рік

Результативно-узагальнюючий етап

Інтеграція проблемної теми в безпосередній освітній процес

Мета: Визначення ефективності пропонованої проблеми як запоруки формування конкурентноспроможної особистості.

Науково-практичний аналіз результатів роботи над методичною проблемою. Ступінь виконання цілей та задач. Рівень сформованості рис конкурентно-спроможної особистості.

Зміст роботи:

 1. Створення та презентація класних проектів, портфоліо вчителів, класних керівників та їх вихованців, презентація МАНу у різних етапах конкурсу-захисту, проведення позакласних заходів для громадськості села.

 2. Моніторинг досягнень педагогів школи.

 3. Створення іміджу вчителя та власного портфоліо.

 4. Визначення стратегічних завдань кожного педагога.

 5. Випуск шкільної газети (розповсюдження її серед випускників школи, батьків, громадських організацій);

 6. Участь у позашкільній роботі різних рівнів;

 7. Випуск поетичної збірки дитячих віршів.

 8. Участь учнів у олімпіадах, конкурсах, інтелектуальних іграх на шкільному, районному та обласному рівні:

 9. Участь у сільських заходах і святах

Оперативні наради:

 1. Основні завдання роботи педагогічного колективу на ІV етапі реалізації проблеми.

 2. Узагальнення і презентація передового педагогічного досвіду з проблеми.

 3. Методика визначення рівня сформованості конкурентноспроможності.

 4. Основні засоби візуалізації для іміджу НЗ:

  1. Телебачення (показ керівника або закладу у телепрограмі, сюжеті).

  2. Фільми або відеофільми про НЗ.

  3. Фотографії (у газетах, журналах, листівках, буклетах, банерах).

  4. Особисті зустрічі з громадськістю (для іміджу особи), екскурсії, виставки, ярмарки, презентації, концерти (для іміджу організації).

  5. Зовнішній вигляд усіх працівників та учнів

  6. Використання символів – гербу, форми визначених кольорів.

Тематика педагогічних рад:

 1. Результати педагогічного, психологічного моніторингів учасників навчально-виховного процесу за результатами роботи над проблемою.

 2. Набуття рис конкурентноспроможної особистості як запорука самореалізації, самоствердження людини в світі.

Очікувані результати:

Завершення впровадження технології та визначення оптимальних видів і форм організації науково-методичної роботи з педкадрами; окреслення основних напрямків і результатів наукових і практичних пошуків роботи з учнями.

V етап

2022-2023 навчальний рік

Результативно-аналітичний етап

Мета:

Аналіз відповідності сформованого іміджу до бажаних результатів.

Визначення шляхів модернізації навчально-виховного процесу з метою формування конкурентно-спроможної особистості з урахуванням потенціалу педагогічного колективу.

Шляхи самовдосконалення особистості учня і вчителя.

Основні умови та критерії оптимального вибору методів навчання та виховання в процесі формування конкурентно-спроможної особистості.

Оперативні наради:

1. Основні завдання роботи педагогічного колективу на V етапі реалізації проблеми.

2. Засоби підвищення пізнавальної активності учня, самовдосконалення особистості як учня, так і вчителя в умовах партнерського навчання.

З. Основні умови та критерії оптимального вибору методів навчання в процесі розвитку пізнавальної діяльності учнів.

4. Інформування учасників НВП про результати діяльності.

5. Висвітлення інформації на шкільному сайті.

Тематика педагогічних рад:

1. Модернізація навчально-виховного процесу як запорука формування та розвитку конкурентно-спроможної особистості.

2. Удосконалення системи виховання з метою формування та розвитку конкурентно-спроможної особистості.

Очікувані результати:

 • Розширення територіального простору притоку учнів до НВК

 • Збільшення загальної кількості учнів

 • Збільшення наповнюваності класів

 • Зростання кількості учасників та переможців шкільних, районних, обласних та Всеукраїнських учнівських олімпіад:

 • Якісний показник навчальних досягнень учнів

 • Поповнення матеріально-технічної бази

 • Завершення впровадження технології та визначення оптимальних видів і форм організації науково-методичної роботи з педкадрами; окреслення основних напрямків і результатів наукових і практичних пошуків роботи з учнями.

 • Забезпечення умов для модернізації навчально-виховного процесу з метою підвищення результативності навчальної діяльності, формування в учнів соціальних, інформаційних, комунікативних компетентностей, навичок самоосвіти, саморозвитку, продуктивної творчої праці.

 • Співпраця з батьками з метою підвищення ефективності здобуття освіти їхніми дітьми та їх підготовки до самостійного життя


Впровадження інформаційних технологій як засобу соціалізації учнів

(2014 - 2019 н.р.)


Прізвище, ім’я, по батькові вчителя Науково-методична проблемна тема вчителя Строки вивчення
1. Савонік Галина Степанівна Розвиток комунікативних компетентностей учнів на уроках світової літератури з використанням інноваційних методів навчання 2014-2019рр
2. Ткачук Оксана Петрівна Впровадження проектно-орієнтованого навчання на уроках інформатики як засобу соціалізації учнів 2014-2019рр.
3. Турченюк Наталія Олексіївна Впровадження компетентнісно-орієнтованого навчання на уроках природничого циклу 2014-2019рр.
4. Карпець Людмила Василівна Формування творчих здібностей учнів на уроках музики, шляхом використання ІКТ 2014-2019рр.
5. Машлай Лілія Василівна Формування засобами інноваційних технологій світоглядних уявлень про Батьківщину, світ, своє місце у ньому, міжособистісниж стосунків в учнів початкових класів та дошкільнят 2014-2019рр.
6. Лящук Тетяна Петрівна Формування швидкочитання учнів шляхом впровадження інноваційних технологій 2014-2019рр.
7. Федорчук Тетяна ВолодимирівнаФормування ключових компетентностей учнів, шляхом впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальний процес 2014-2019рр.
8. Павельчук Алла Петрівна Формування культури здоров’я молодших школярів шляхом використання здоров’язберігаючих технологій 2014-2019рр.
9, Поліщук Людмила Федорівна Впровадження проектно-орієнтованого навчання на уроках англійської мови як засобу підвищення мотивації учнів до навчання 2014-2019рр.
10. Шевчук Наталія Григорівна Комунікативно-діяльнісний принцип на уроках української мови та літератури 2014-2019рр.
11. Васильчук Інна Богданівна Використання ІКТ на уроках української мови та літератури 2014-2019рр.
15. Данилюк Валентина Василівна Формування конкурентноспроможної особистості засобами сучасних педагогічних технологій на уроках фізики 2014-2019рр.
12. Іванчук Ольга Василівна Впровадження проектно-орієнтованого навчання на уроках біології як засобу підвищення мотивації учнів до навчання 2014-2019рр.
13. Гуменюк Ірина Олександрівна Впровадження інформаційних технологій як засобу соціалізації учнів на уроках математики 2014-2019рр.
14. Ковальчук Оксана Дмитрівна Використання інформаційних технологій як засобу формування соціокультурної компетенції учнів на уроках англійської мови (іноземної мови) 2014-2019рр.
15. Савонік Ірина ОлександрівнаІнноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури.2014-2019 р.р.
16. Шушковська Ілона Вікторівна Інноваційні методи навчання на уроках хімії 2014-2019рр.
21. Дацюк Марія Юріївна
22 Петрина Марина Леонідівна
23. Кукса Інна Миколаївна
24. Свістюла Марина Миколаївна
25. Михайлик Іванна Василівна


Поетапна реалізація змісту проблемної теми НВК

ЕТАП 1

Визначення науково-методичної проблеми (ідеї науки), над якою буде працювати навчальний заклад

(попередня підготовка до впровадження ідеї)

2014 – 2015 р.р.

Зміст роботи Виконавці Форма узагальнення
- Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього колективу, так і кожного вчителя, стану навчально-виховного процесу. Узагальнення аналізу.
- Вибір науково-методичної теми. Визначення мети, завдань, очікуваних результатів реалізації проблеми. - Обговорення з колективом теми, мети, завдань, очікуваних результатів, моделі методичної роботи.
- Складання перспективного плану роботи над проблемою (робота МР).
- Визначення функцій, завдань підрозділів закладу по роботі над науково-методичною темою.
- Оформлення довідниково-інформаційного куточка з визначеної проблеми в методичному кабінеті.
- Складання попереднього переліку літератури з проблеми.
Робота творчої групи над професійною діагностикою та виявленням проблем
Заступник директора з навчально-виховної роботи
Керівники методичних структур
Заступник директора з навчально-виховної роботи
Діагностичні анкети Розроблено модель методичної роботи Педагогічна рада
План роботи
План методичних структур Список літератури з проблеми

ЕТАП 2

Науково-методичне забезпечення роботи над темою

(теоретичний етап)

2015-2016 н.р.

Зміст роботи Виконавці Форма узагальнення
- Психолого-педагогічна, теоретична підготовка педагогічних кадрів з даної теми.

- Забезпечення інформаційної підтримки роботи.

- Методичне забезпечення роботи над темою, розробка необхідних матеріалів (посібників,буклетів, тематичних постійно діючих стендів, виставок тощо).
Робота ШМО над проблемою (теоретичний етап)Методична радаПедагогічний колекти
Тематичні засідання методичних структур що опрацювання теоретичного етапу проблемної теми НВК. Підібрано науково-методичну базу з даної проблеми
Створено каталог літератури, медіа-теку, каталог інф.ресурсів з проблеми
Розроблено методичні рекомендації (розроблено моделі, схеми) щодо впровадження інновацій в практику роботи, ознайомлено з ними колектив. Апробовано теоретичні положення та методичні рекомендацій вчителями.
Педагогічна рада. Педагогічні читання

ЕТАП 3

Формування педагогічного досвіду на основі результатів наукових досліджень процесів, пов’язаних з роботою над темою. Упровадження позитивного досвіду в практику роботи вчителів школи

(практичний етап)

2016 – 2017 н.р., 2017 – 2018 н. р.

Зміст роботи Виконавці Форма узагальнення
- Упровадження педагогічних ідей, методичних рекомендацій творчої групи в практику роботи школи (проведення практичних семінарів, відкритих уроків, фестивалів ідей, презентацій досвіду тощо).
- Створення банку інформації щодо впровадження проблеми у навчально-виховний процес школи.
- Випуск методичних бюлетенів з досвіду роботи над темою.
- Розробка авторських програм, методичних рекомендацій.
- Психолого-педагогічний супровід впровадження.
- Систематизація творчих звітів вчителів за результатами роботи над проблемною темою школи тощо.
Робота творчої групи над узагальненням ідей досвіду


Педагогічний колектив

Робота ШМО (практичний етап)Майстер-класи вчителів
Педагогічний колектив
Проведено майстер-класи з використанням сучасних технологій (ідеї проблеми) членами творчої групи. Проведено відкриті уроки, навчальні тренінги з вчителями в рамках роботи МО.

Вчителі школи активно впроваджують технологію в практику роботи.

Вчителі школи розробляють власні методичні розробки, авторські програми з проблеми, узагальнюють власні наукові дослідження.

ЕТАП 4

Узагальнення результатів впровадження позитивного досвіду школи. Підбиття підсумків. Оформлення результатів роботи (методичні рекомендації, виступи, конференції)

(підсумковий етап)

2018–2019 н.р.

Зміст роботи Виконавці Форма узагальнення
- Проведення творчих звітів шкільних методичних об’єднань, творчої групи про підсумки роботи над темою.

- Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад, випуску методичного бюлетеня.

- Проведення підсумкової методичної конференції, засідання педагогічної ради.

- Підсумковий моніторинг впровадження.

- Узагальнення досвіду роботи та поширення серед шкіл округу, району.

- Підбиття підсумків роботи над проблемною темою НВК.
Керівники МО

Методична рада


Заступник директора з НВРЗаступник директора з НВР
Панорами творчих уроків, круглі столи, творчі звіти-презентації. Випущено методичні матеріали вчителів, колективу з теми Проведено моніторинг результатів науково-методичного дослідження (вивчено питання щодо впровадження технології та результативності даної роботи на педраду) Проведено підсумкову науково-методичну конференцію та педраду , підсумкову виставку творчих здобутків. Проведено вихідну діагностику проф. компетентності
Кiлькiсть переглядiв: 2665