Нормативно-правові документи 2023-2024 навчального року

Нормативні документи

Закон України" Про повну загальну середню освіту" (від 13.03. 2020 р)

Закон України «Про освіту», затверджений ВР України 05.09.2017;

Закон України «Про загальну середню освіту» зі змінами;

Закон України «Про дошкільну освіту» зі змінами;

Закон України «Про позашкільну освіту» зі змінами;

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року (Розпорядження КМУ № 988-р від 14.12.16 року);

План заходів на 2017–2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”, затверджений розпорядженням КМ України від 13.12.2017 № 903-р;

Початкова освіта:

Державний стандарт початкової освіти (Постанова КМУ №87 від 21.02.2018 р.);

Наказ МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження Типових освітніх і навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»;

Лист МОН України №1/9-249 від 19.04.2018 р. «Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»;

Наказ МОН України від 05.03.2018 №223

«ЩОДО УПРОВАДЖЕННЯ ІГРОВИХ ТА ДІЯЛЬНІСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПЕРШИХ КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»;

Наказ МОН України від 13.02.2018 №137

«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИМІРНОГО ПЕРЕЛІКУ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНОГО І ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ»;

Наказ МОН України від 23.03.2018 №283

«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОЛО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»;

Про видання підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти за кошти державного бюджету у 2018 році. № 735 від 06 липня 2018 року;

Інклюзивна та індивідуальна освіта:

Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ (наказ МОН №635 від 24.04.2017);

Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами. Наказ МОН № 693 від 25.06.2018 року;

Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами. Наказ МОН № 813 від 26.07.2018 року;

Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Наказ МОН № 814 від 26.07.2018 року;

Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями. Наказ МОН № 816 від 26.07.2018 року;

Наказ МОН України від 08.06.2018 № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладі загальної середньої та дошкільної освіти»;

Основна і старша школи:

Лист МОН України від 20.04.2018 № 1/9-254 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів»;

Накази МОН України від 20.04.2018 №№ 406-408 про затвердження Типових освітніх програм для закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів;

Лист МОН України від 03.07.2018 № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році»;

Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році. Наказ МОН № 849 від 02.08.2018 року;

Роз’яснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ в умовах повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей. Лист МОН України №1/9-322 від 18.05.2018; «Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів освітніх навчальних закладів». Наказ МОН від 03.06.2008 № 496; «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» . Наказ МОН від 13.04.2011 № 329;

Щодо забезпечення прав дітей на позашкільну освіту (лист МОН № 1/9-46 від 02.02.17 року);

Робота з педагогічними кадрами:

Розпорядження КМУ від 17 січня 2018 року № 17-р «Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році»;

Про унормування діяльності психологічної служби системи освіти (наказ МОН № 334 від 02.03.2017 року);

Наказ МОНУ № 34 від 15.01. 2018 р. «Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах НУШ;

Наказ МОНУ № 36 від 15.01.2018 р. «Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти»;

Наказ Мінсоцполітики України від 10.08.2018 № 1143 «Про затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти».

Кiлькiсть переглядiв: 1145